Inspiratie- en netwerkmoment voor wijkcomités

Op dinsdag 15 november 2022 vond het inspiratie- en netwerkmoment voor wijkcomités plaats in TRAX.

Op het programma stond:

  • Een toelichting omtrent subsidies en projecten van de Stad Roeselare
  • Kennismaking met de website Buurten en inspirerende buurtacties
  • Voorstelling van de kersverse Werkgroep Verenigde Wijken
  • Uitwisseling van tips en good practices tussen wijkcomités tijdens de debattafels:
    • Debattafel ‘Materiaal delen’
    • Debattafel ‘Buurtbewoners betrekken’
  • Kennismaking tussen wijkcomités

De presentatie kan je hier terugvinden.

En verder?

De kersverse Werkgroep Verenigde Wijken heeft intussen niet stilgezeten en ging met jullie input aan de slag! Zo wil de werkgroep een voorbeeldcontract en een inventarislijst opstellen om de uitwisseling van materiaal tussen wijkcomités te vergemakkelijken. Daarnaast is er ook enthousiasme om activiteiten voor wijkcomités te organiseren.

Oproep: schrijf je in voor een van de subgroepen!

Heb je zin om mee te denken over de uitwisseling van materiaal tussen wijkcomités? Of wil je samen met de Werkgroep Verenigde Wijken activiteiten uitwerken om wijkcomités samen te brengen? (vb. een quiz, tocht, ...)

Laat dan hier jouw contactgegevens achter.

Uit de Mentimeter bleek ten slotte dat jullie enthousiast zijn voor meer ontmoeting tussen wijkcomités. We hopen je daar terug te zien!