Wijkcomités

Wat is een wijkcomité

Een wijkcomité is een feitelijke vereniging of vzw.

  • Het comité bestaat uit tenminste drie wijkbewoners,
  • die elk op een verschillend adres wonen.
  • Je duidt een voorzitter en een secretaris aan.

Een nieuw wijkcomité starten

Lees meer

Overzicht wijkcomités in Roeselare

Een overzicht van de wijkcomités in Roeselare.

Lees meer

Basissubsidie voor wijkcomités

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking.

Lees meer

Projectsubsidie

We ondersteunen graag jullie leuke initiatieven!

Lees meer

Werkgroep Verenigde wijken

De werkgroep Verenigde wijken wil samen met de stad wijkcomités ondersteunen en hen verenigen.

Lees meer

Vind een wijkcomité in je buurt

Bekijk het overzicht van wijkcomités