Wijkhuis Beveren

Een plek voor jong en oud. Een plek voor ontmoeting, ontspanning en engagement. Een plek voor Beveren. Een nieuw huis voor Beverenaars. Doe je mee?

Een plek voor alle Bevernaars

Stad Roeselare wil samen met de Bevernaars een nieuw wijkhuis bouwen in Beveren. Een plek voor jong en oud. Een plek voor ontmoeting, ontspanning en engagement. Kortom: een nieuw huis voor alle Bevernaars.

  • Waar: het wijkhuis zal gebouwd worden aan de Izegemseaardeweg 30, op de huidige locatie van de bibliotheek en +13
  • Timing:
    • Het oude gebouw wordt tegen 1 november leeggemaakt.
    • In het voorjaar van 2023 communiceert de Stad naar de Bevernaar. Dan krijg je voor het eerst zicht op de nieuwe ontwerpplannen van het wijkhuis.
  • Benieuwd wat het project inhoudt? Neem dan een kijkje op de pagina 'Het wijkhuis samengevat'.

Samen met Beveren - participatietraject

In 2018 zetten we de eerste stappen richting deze nieuwe ontmoetingsplek. Tijdens het participatietraject gingen we aan de slag met de inbreng van verenigingen en Bevernaars.

September 2018: voorstelling en rondvraag

Eind september 2018 werden er drie concepten aan jullie voorgesteld. Via een infomoment, online en offline bevraging kon je als Bevernaar je droomhuis voorstellen. Via een zijproject konden ook de kinderen van het 4e en 5e leerjaar van Basisschool De Bever dat doen. Maar liefst 466 inwoners namen hieraan deel.

Hoewel het droomwijkhuis van de jeugd er net iets anders uitzag dan dat van de volwassenen, bleken de meeste wensen wel te overlappen. Een wijkhuis met veel groen en ruimte waar kinderen kunnen spelen, maar ook om gezellig samen te zitten: daar was iedereen het over eens. Ook duurzaamheid, toegankelijkheid en flexibiliteit stonden hoog op het verlanglijstje.

April 2020: vervolg participatietraject

In 2020 gingen we hier verder mee aan de slag. Via deze website peilden we naar de gewenste inrichting en faciliteiten van de zaal. Daarbij hielden we rekening met de activiteiten die jullie in het toekomstige wijkhuis willen ondernemen. Via praattafels in september 2020 gingen we daar nog dieper op in. 40 Bevernaars engageerden zich voor diverse werkgroepen. Dat ging van een nieuwjaarsborrel tot een verenigingsplatform of samen studeren. In het najaar van 2020 kreeg elke Beverse vereniging de kans om hun verwachtingen voor het nieuwe wijkhuis te delen. Omdat het plan voor het nieuwe wijkhuis nog niet aan alle noden van de verenigingen voldeed, zochten we samen naar alternatieven.

Oktober - december 2020: Programma van Eisen

De Stad verzamelde alle wensen en ideeën in een 'Programma van Eisen'. Dit vulden we nog aan met de noden en wensen van ARhus, die opnieuw een plek krijgt in het wijkhuis. Aan de hand van dit document kan een architect een eerste voorontwerp opmaken.

Begin 2022 werd de architect voor het wijkhuis aangesteld. De Stad werkt in 2022 nauw met hen samen om de plannen vorm te geven. Stilaan beginnen de laatste puzzelstukjes in elkaar te passen.

Het wijkhuis zal klaar zijn in 2024.

Een vzw voor het Wijkhuis Beveren

Achter de schermen van het nieuwe wijkhuis zijn er ook een aantal zeer geëngageerde mensen aanwezig. Zij kunnen in de toekomst deel uitmaken van een nieuw op te richten vzw; Ze zullen onder andere instaan voor het verhuur van de verschillende ruimtes, zodat ze aan alle Bevernaars een laagdrempelige ontmoetingsplek kunnen bieden.

Op dinsdag 29 maart 2022 kwamen de geïnteresseerde vrijwilligers voor het eerst bijeen. De organisatie Scwitch gaf hierbij toelichting rond de juridische en administratieve aspecten en het vzw-beheer.

Gezocht: leden voor vzw Wijkhuis Beveren

Ben jij iemand met een groot hart voor Beveren? Heb je zin om je te engageren binnen de vzw van het nieuwe wijkhuis? Neem dan gerust contact op door te mailen naar samenleven@roeselare.be.