Buurtpreventienetwerk

Neem samen met je buren actie om criminaliteit in de buurt te voorkomen en er het gevoel van veiligheid te verhogen. De Stad en de politie bieden ondersteuning bij de opstart en uitbouw van het preventienetwerk, onder andere door het organiseren van vormingen en netwerkmomenten. 1 buur neemt vrijwillig de rol van coördinator van het buurtpreventienetwerk op zich.

Wat?

De Stad en de politie bieden ondersteuning bij de opstart en uitbouw van het preventienetwerk, onder andere door het organiseren van vormingen en netwerkmomenten.

Dit zijn buurten waar er al een netwerk werd opgestart:

  • Groenpark
  • Jezuïetengoed
  • Elsbergewijk
  • Sjepappe

Voorwaarden:

  • Eén buur neemt vrijwillig de rol van coördinator van het buurtpreventienetwerk op zich.
  • Je nodigt de volledig buurt uit.
  • Je volgt samen met de buurt vorming, georganiseerd door de politie.

Prijs?

Een buurtpreventienetwerk is gratis. De borden worden aangeboden door de politie.

Hoe?

Heb je interesse om zo'n buurtpreventienetwerk op te starten in jouw buurt? Neem dan contact op via dienst Samenleven.

Meer info? Contacteer Samenleven.

Tel: 051 26 24 64

Mail: samenleven@roeselare.be