Werkgroep Verenigde wijken

De werkgroep Verenigde wijken wil samen met de stad wijkcomités ondersteunen en hen verenigen.

Tijdens het netwerkmoment voor wijkcomités in oktober 2021 werd voor het eerst het idee gelanceerd om een werkgroep op te richten dat zich inzet om wijkcomités te ondersteunen en te verenigen. Samen met een tiental geïnteresseerden werd de werkgroep verder vormgegeven.

De Werkgroep Verenigde Wijken stelt 3 doelstellingen voorop:

  1. Ondersteunen van wijkcomités
  2. Wederzijds informeren tussen de Stad en de wijkcomités
  3. Adviseren omtrent buurtverbindende projecten binnen het wijkenbeleid.

Om deze doelstellingen waar te maken werd een vaste kerngroep opgericht met een vertegenwoordiger per geïnteresseerd wijkcomité. Deze kerngroep komt een viertal keer per jaar samen. Daarnaast kunnen er naargelang het thema afzonderlijke werk/denkgroepen opgericht worden. Bij deze werkgroepen kunnen ook andere leden aansluiten.

Intussen ging de werkgroep met de input van de wijkcomités aan de slag:

  • De werkgroep stelde een inventarislijst en sjabloon van een contract op voor de verhuur van materiaal tussen wijkcomités. Heb je als wijkcomité interesse om materiaal te ontlenen of uit te lenen? Neem hiervoor contact op via werkgroepverenigdewijken@gmail.com.
  • Verder biedt de werkgroep ondersteuning voor nieuwe wijkcomités (bv. in de vorm van een bezoekje samen met de wijkwerker).
  • Daarnaast geeft de werkgroep het Netwerkmoment voor wijkcomités mee vorm. Samen werken we een programma uit dat aansluit bij de noden en interesses van wijkcomités.

De verslagen van de werkgroep Verenigde Wijken vind je onderaan deze pagina terug.

Heb je nog vragen of suggesties voor de werkgroep? Laat het ons weten via dit formulier.