Werkgroep Verenigde wijken

De werkgroep Verenigde wijken wil samen met de stad wijkcomités ondersteunen en hen verenigen

Wat?

De Werkgroep Verenigde Wijken stelt drie doelstellingen voorop:

  1. Ondersteunen van wijkcomités
  2. Wederzijds informeren tussen de Stad en de wijkcomités
  3. Adviseren omtrent buurtverbindende projecten binnen het wijkenbeleid

De verslagen van de werkgroep Verenigde Wijken vind je onderaan deze pagina terug.

Planning werkgroep Verenigde Wijken