Projecten op en rond het domein van Stedelijke Basisschool De Brug

SBS De Brug is gelegen op één van de invalswegen naar het centrum van de stad Roeselare. Samen met leerkrachten, ouders, buurt en sympathisanten wil de school ruim 550 kinderen in al hun diversiteit

  • een hefboom bieden in hun ontwikkeling
  • een springplank geven naar de toekomst
  • een brug bouwen naar alle uitdagingen die een steeds veranderende wereld hen biedt.

De Brug als deeltje van de omgeving, van de buurt, van de stad, van de wereld rondom de school. Daar willen de Stad en de school tijdens de volgende periode op inzetten: een brug maken van en naar iedereen.

Met de informatie die je op deze website leest, willen we je informeren over wat er zal gebeuren. Aangezien deze projecten nog in hun kinderschoenen staan, kunnen we op dit moment nog niet over alle projecten alle details geven. Maar die volgen zeker! Als je dat wilt, houden we je graag op de hoogte over het project.