Beter Beitem

We versterken de kern van Beitem zodat er meer ruimte is voor verbinding.

We richten een nieuwe gemeenschapszaal in en zorgen voor een aangename groenzone die de publieke ruimtes in het centrum verbindt. Samen met de reeds opgefriste school en het jeugdheem zorgt dit binnenkort voor een aangename en verbindende dorpskern in Beitem.

Nieuwe gemeenschapszaal Beythem Kerke

De St. Godelievekerk krijgt een herbestemming als nieuwe gemeenschapszaal 'Beythem Kerke'. Deze zaal wordt het nieuwe kloppende hart van Beitem. In 2023 opent de nieuwe gemeenschapszaal.

Vanuit Beythem Kerke zal er via een dubbele glazen deur rechtstreeks toegang zijn tot het kerkplein, dat zich perfect zal lenen voor recepties, festiviteiten en andere activiteiten in open lucht.

Uitbreiding groenzone

Waar voorheen het parochiaal centrum De Schakel en de pastorie te vinden waren, richten we een polyvalente groene ruimte in. Beitemnaars en de plaatselijke verenigingen dachten mee na over de invulling van deze groenzone. Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2022. Er komt onder andere:

  • een pastorietuin: een zone van 300 m² met een aaneenschakeling van kleine park- of tuinkamers die multifunctioneel ingezet kunnen worden. Lage muurtjes met beplanting herinneren nog aan de oude pastorie en zorgen voor een natuurlijke bufferzone met de Meensesteenweg. We leggen hier ook 2 petanquevelden aan.

  • een natuurlijke speelzone: een oppervlakte van 1060 m² gelegen achter het gebouw van jeugdheem De Ketting. De bestaande bomen op deze locatie worden behouden en er wordt speelgras gezaaid.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Schetsontwerp Beitem10.04 MB
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem

Vzw zoekt vrijwilligers

Je kan als vrijwilliger aansluiten bij de nieuw opgerichte vzw en zo de handen uit de mouwen steken bij de uitbating van de zaal. Tegelijkertijd kan je het sociaal leven in Beitem een nieuwe boost geven.

Wil je er meer over weten, neem dan snel contact op met Peter Deberdt van het bestuur via beythemkerke@gmail.com of 0473 51 39 83.

Vragen, opmerkingen of wil je je inzetten als vrijwilliger?

Contacteer ons