Beter Beitem

We versterken de kern van Beitem zodat er meer ruimte is voor verbinding.

Beter BeitemBeter BeitemBeter Beitem

We richten een nieuwe gemeenschapszaal in en zorgen voor een aangename groenzone die de publieke ruimtes in het centrum verbindt. Beitemnaars en de plaatselijke verenigingen dachten mee na over de invulling van deze publieke zone. Samen met de reeds vernieuwde school en uitgebreide jeugdheem De Ketting zorgt dit binnenkort voor een aangename en verbindende dorpskern in Beitem.

Tussen de verschillende entiteiten in de dorpskern (de school, de Ketting, site Krachtbal Hogerop Beitem en de nieuwe gemeenschapszaal) worden veilige paden en verbindingen aangelegd. Op de volledige site is bovendien heel wat plaats voorzien voor fietsenstallingen.

De hele site zal ook vlot toegankelijk zijn voor de hulpdiensten, of voor occasioneel vervoer om materialen aan te leveren.

Nieuwe gemeenschapszaal Beythem Kerke

De St. Godelievekerk krijgt een herbestemming als nieuwe gemeenschapszaal 'Beythem Kerke'. Deze zaal wordt het nieuwe kloppende hart van Beitem. In 2023 opent de nieuwe gemeenschapszaal.

Vanuit Beythem Kerke zal er via een dubbele glazen deur rechtstreeks toegang zijn tot het kerkplein, dat zich perfect zal lenen voor recepties, festiviteiten en andere activiteiten in open lucht.

Uitbreiding groenzone

Waar voorheen het parochiaal centrum De Schakel en de pastorie te vinden waren, richten we een polyvalente groene ruimte in. Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2022. Er komt onder andere:

  • een pastorietuin: een zone van 300 m² met een aaneenschakeling van kleine park- of tuinkamers die multifunctioneel ingezet kunnen worden. Lage muurtjes met beplanting herinneren nog aan de oude pastorie en zorgen voor een natuurlijke bufferzone met de Meensesteenweg. We leggen hier ook 2 petanquevelden aan.

  • een natuurlijke speelzone: een oppervlakte van 1060 m² gelegen achter het gebouw van jeugdheem De Ketting. De bestaande bomen op deze locatie worden behouden en er wordt speelgras gezaaid.

Nieuwe parkeerzone met mobipunt

De bestaande parking naast de kerk wordt omgevormd tot een nieuwe parkeerzone voor een 30-tal wagens. Op deze parkeerzone wordt het volgende voorzien:

  • 3 parkeerplaatsen voor mindervaliden
  • 2 laadpunten voor elektrische wagens
  • afzonderlijke parkeergelegenheid voor bak- en bromfietsen
  • een mobipunt

Vanuit de nieuwe parkeerzone zal je via verschillende paden en verbindingen op een veilige manier je bestemming kunnen bereiken (de school, de gemeenschapszaal, ...).

Naast de nieuwe parkeerzone voorzien we ook een grote fietsparking naast de gemeenschapszaal Beythem Kerke.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Schetsontwerp Beitem10.04 MB
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem
Nieuwe gemeenschapszaal Beitem

Vzw zoekt vrijwilligers

Je kan als vrijwilliger aansluiten bij de nieuw opgerichte vzw en zo de handen uit de mouwen steken bij de uitbating van de zaal. Tegelijkertijd kan je het sociaal leven in Beitem een nieuwe boost geven.

Wil je er meer over weten, neem dan snel contact op met Peter Deberdt van het bestuur via info@beythemkerke.be of 0473 51 39 83.

Bezoek ook de website www.beythemkerke.be

Vragen of opmerkingen?

Contacteer ons