Beter Beitem

Met enkele ingrepen in de kern van Beitem, wil de Stad die hechte samenhorigheid ten volle ondersteunen en verder versterken.

De beslissing van de basisschool Sint-Lodewijk om een nieuw gebouw te zetten, bood de Stad de kans en de nodige hefboom om in te zetten op centraliteit en de dorpskern. Het nieuwe schoolgebouw verrijst enkele tientallen meter verderop, op grondgebied van de kerkfabriek Sint-Godelieve.

De aanleg van een dorpskern volstaat niet om ook een echt dorpsgevoel te creëren. Het stadsbestuur wil daarom de aanwezigheid van de verschillende verenigingen en het initiatief van de kerkfabriek en de school benutten om ook het sociaal leven en de levenskwaliteit van de Beitemnaren te versterken.

Heb je een vraag over de projecten in Beitem?

Contacteer ons