Sporthal en Kinderopvang

Stad Roeselare investeert in de bouw van een nieuwe sporthal en kinderopvang.

Deze projecten staan nog maar in de startblokken, dus de details volgen zeker. Op vandaag is de procedure gestart om een ontwerper aan te stellen die een sporthal en kinderopvang zal ontwerpen en inplanten op de site. De bouwwerken starten ten vroegste vanaf eind 2021.

Een nieuwe polyvalente sporthal

De bestaande sportruimte op school is sterk verouderd en te klein om als goede sportruimte te dienen. De belijning voor basketbal en volleybal voldoen niet aan de minimale afstanden, dus kan ze niet gebruikt worden tijdens (recreatieve) trainingen of wedstrijden. De nieuwe sporthal zal in eerste instantie ingezet worden om tijdens de lessen een uitgebreider sportaanbod te kunnen bieden aan de leerlingen van Stedelijke Basisschool De Brug. Voor Roeselaarse burgers en/of verenigingen zal het mogelijk zijn om na schooltijd de sporthal te reserveren en gebruiken.

Een nieuwe kinderopvang

Stedelijke Basisschool De Brug zet dagelijks bijna 12 uur lang de deuren open voor de kinderen. Naast het aanbod van lessen en activiteiten is er ook de opvang: voorschools, over de middag en ’s avonds.

De huidige opvang voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en dreigt ook te klein te worden. De stad investeert in een nieuwe opvang op het domein van de school die groot genoeg is voor de kinderen die er schoollopen. Overdag kan de kinderopvang ook polyvalent ingezet worden binnen de schoolwerking. Op vandaag is de procedure om de ontwerper van de kinderopvang aan te stellen lopende. We informeren je in de toekomst graag verder over de verdere ontwikkeling van dit project.

Sporthal en Kinderopvang De Brug
Sporthal en Kinderopvang De Brug