Basissubsidie wijkcomités

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking.

Deze subsidie kan tussen de 300 tot 500 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Wijkcomités die op jaarbasis 4 of meer activiteiten organiseren, krijgen bovenop het subsidiebedrag een bonus van €100 per wijkcomité.

Bovendien ontvangt elk wijkcomité een voucher van € 200. De voucher kan ingeruild worden bij de Stad voor huur van stadsinfrastructuur (zalen) en/of (rollend) materieel.

Voorwaarden

  • Er moeten twee initiatieven plaatsvinden in het afgelopen werkjaar vooraleer je beroep kan doen op deze subsidie.
  • Verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Neem zeker een kijkje op de website VZW Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hier kan je gratis je vrijwilligers laten verzekeren per activiteit. Meer informatie over verzekeringen voor verenigingen vind je hier.
  • Apart rekeningnummer op naam van de wijkvereniging.
  • De activiteiten mogen geen commerciële belangen nastreven.
  • De activiteiten vinden plaats op Roeselaars grondgebied.
  • De activiteiten worden opengesteld voor iedereen uit de buurt.
  • Er wordt een korting toegekend van maximum 50% aan bezitters van een vrijetijdspas.
  • Alle promotiemateriaal en uitnodigingen moet het logo van stad Roeselare bevatten.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan je online aanvragen tot 22 november 2022.

De basissubsidie voor wijkcomités werd aangepast en samen met de buurtcheque goedgekeurd door de Gemeenteraad van 28 juni 2021.

Heb je vragen omtrent deze subsidie? Contacteer ons gerust.