Subsidie

Basissubsidie wijkcomités

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 100 tot 300 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Voorwaarden:

  • Er moeten twee initiatieven plaatsvinden in het afgelopen werkjaar vooraleer je beroep kan doen op deze subsidie.
  • Verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Neem zeker een kijkje op de website VZW Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hier kan je gratis je vrijwilligers laten verzekeren per activiteit.
  • Apart rekeningnummer op naam van de wijkvereniging.
  • De activiteiten mogen geen commerciële belangen nastreven.
  • De activiteiten vinden plaats op Roeselaars grondgebied.
  • Alle promotiemateriaal en uitnodigingen moet het logo van stad Roeselare bevatten.

Hoe de subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan je aanvragen vanaf 1 november tot 1 januari. De uitbetaling van de subsidie is voorzien ten laatste 1 maart.

Heb je vragen omtrent deze subsidie? Neem gerust contact met ons op.