Op langere termijn

Deze zaken worden vanaf 2022 gepland.

Optimalisatie voet- en fietspad Brugsesteenweg

Momenteel is het comfort voor de voetganger aan de overzijde van de school niet optimaal. De voetganger kan er in conflict komen met fietsers. Er werd onderzocht of het mogelijk is om een voet- en fietspad aan te leggen naar analogie met de inrichting aan de schoolzijde.

Dit vraagt echter een aantal ingrijpende maatregelen, waaronder het verplaatsen van het fietspad naar de huidige parkeer- en groenstrook, de aanleg van een nieuw voetpad, het uitbreken van parkeerplaatsen en groenstroken, het optimaliseren van fietsoversteekplaatsen, aanpassingen aan ondergrondse nutsleidingen, e.d.m. Deze maatregelen worden daarom ingepland op de langere termijn.

Definitieve inrichting schooltoegang Steenstraat

Na de verbouwingswerken kan er een definitieve inrichting volgen van deze schooltoegang (zie maatregelen op korte termijn).