Wijkdialoog: zit mee aan het stuur

De Vriendschap opende op 25 en 26 september 2021 haar deuren voor de wijkdialogen. De deelnemers namen de wijk onder de loep en dachten ook na over de toekomst in 2035. Je kan hier het verslag bekijken.

Wijkdialoog 26 maart 2022

Op zaterdag 26 maart 2022 kon je van 13.30 u. tot 15.30 u. deelnemen aan het vervolg op deze eerste wijkdialoog.

 • Je kreeg informatie over de stappen die zijn gezet.
 • We verkenden samen de aanpak van de dialoog om uitdagingen en dromen aan te pakken.
 • We testten deze aanpak uit voor concrete projecten die de stad binnenkort opstart met onder andere de toekomstige burgerbegroting Krottegem.

Wat voorafging

De Vriendschap opende op 25 en 26 september 2021 haar deuren voor de wijkdialogen. De deelnemers namen de wijk onder de loep en dachten ook na over de toekomst in 2035.

 • Krottegem is een veelzijdige wijk. Rond de drukke verkeersassen hoor je het verkeer, maar dieper in de wijken valt de rust op.
 • Sommige inwoners zijn fier op de naam “Krottegem”, terwijl anderen mijmeren over de vroegere “Onze-Lieve-Vrouwe wijk” rond het centrale plein.

“Samen staan we sterker, als we de handen in elkaar slaan maken we van Krottegem een groenere, leefbaardere en nog gezelligere wijk.”

De vraag naar groen en openheid in de wijk weerklonk in vele verhalen. Het thema groen creëerde veel enthousiasme onder de deelnemers. De wijk wil zich hiervoor duidelijk graag inzetten. Groen gaat niet enkel om bomen. Groen kan ook een hefboomeffect hebben voor andere uitdagingen voor de wijk zoals ontmoeting, ruimte voor jongeren en gezondheid.

Experten van de Stad en de deelnemers schetsten samen een aantal uitdagingen:

 • Hoe en waar kunnen we activiteiten voor tieners organiseren?
 • Kan er een groene as komen door de wijk?
 • Op welke manier trek je meer kleinhandel aan?

De deelnemers konden zich ook vinden in een aantal gezamenlijke ambities rond verkeersveiligheid. De deelnemers vonden de invoering van een zone 30 een goede maatregel om de verkeersveiligheid te verhogen voor fietsers en wandelaars en willen ook werk maken van

 • bereikbaarheid
 • parkeerdruk
 • vermijden van sluipverkeer

Traject 'Warmte voor Krottegem'

We willen van Roeselare een CO2-neutrale stad maken tegen 2050. Om dat doel te bereiken, werd het klimaatplan #VANRSL opgesteld, met duurzame warmte als belangrijk onderdeel van dat plan.

In 2021 konden Krottegemnaars tijdens 3 sessies mee nadenken over oplossingen voor hun buurt om de overstap naar duurzame warmte te kunnen maken. Samen met theoretische studie vormden hun ideeën en voorwaarden een basisontwerp, waarmee de Stad nu aan de slag kan om een Warmtetransitieplan uit te werken. Dat plan communiceren we in het voorjaar van 2022 op de website van de Klimaatswitch #VANRSL.

Wil je mee aan het stuur zitten van de toekomst van Krottegem?

Laat het ons weten