Werkgroepen Verenigde Wijken

Wil je mee nadenken over hoe je als wijkcomité onderling materiaal kan delen of wens je zelf activiteiten te organiseren om wijkcomités dichter bij elkaar te brengen? Laat dan hier je contactgegevens na en duid één of meerdere werkgroepen aan.