Tijdens de werken

Tijdens de werken

Deze fase begint ten vroegste vanaf 2021

Tijdens de toekomstige werken aan de groene speelruimte, sporthal en kinderopvang, proberen we ook maatregelen te nemen om de toegang tot de school zo verkeersvriendelijk en veilig mogelijk te behouden. Momenteel wachten we de concrete informatie af over de start van de werken.
Zodra het duidelijker is hoe en wanneer de werken zullen verlopen, kunnen we de werf veilig organiseren. Hierover later meer informatie op deze website.