School droomt over een groene ruimte

In het voorjaar van 2020 ging de stad langs bij het personeel van de school. We vroegen hen naar hun dromen, wensen en ideeën. De vele ideeën werden gebundeld in onderstaande visietekst:

School droomt over een groene ruimte

We dromen van een groene speelruimte als een stimulerende omgeving waar de leerlingen hun diverse talenten maximaal kunnen ontplooien.


Ten eerste willen we een gezonde, speelse en veilige omgeving voor zowel leerlingen als leerkrachten creëren. Er moet voldoende variatie zijn voor de verschillende talenten die aanwezig zijn bij de leerlingen. Hier kunnen de leerlingen experimenteren met gevarieerde spelmogelijkheden (zowel losse materialen als andere). En dit allemaal in een veilige speelomgeving. Met een avontuurlijke en uitdagende speelplaats creëren we een leerrijke, ontdekkende omgeving waar de leerlingen kunnen genieten, exploreren, observeren, zich kunnen verwonderen, hun zintuigen prikkelen en voldoende bewegingsmogelijkheden hebben.

Ten tweede moet de speelplaats ook genoeg rustplekjes bieden. Het moet een groene oase van rust en harmonie worden waar de leerlingen voldoende kunnen ontspannen.

Ten derde is de speelplaats ook een ideale leeromgeving. We willen de activiteiten uit de klas naar buiten brengen. Via de speelruimte krijgen leerkrachten de mogelijkheid om het pedagogisch project van binnen naar buiten te laten doorvloeien.

Ten vierde moet de speelplaats een dynamisch gegeven worden waar verschillende actoren mee vorm aan kunnen geven en participeren. Betrokkenheid van zowel kinderen als de leerkrachten is cruciaal. Daarnaast zien we de speelplaats als een open ruimte binnen de buurt. We voorzien een samenwerking tussen de school, kinderen, ouders, buitenschoolse opvang en de buurt

School droomt over een groene ruimte
School droomt over een groene ruimte
School droomt over een groene ruimte