Mobiliteit

Op vandaag worden er verschillende knelpunten gesignaleerd in de buurt van de school.

Een tijdje geleden werden er samen met experten door de school en de ouderraad al enkele voorstellen geformuleerd om te zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Verder gaan we ook aan de slag rond verkeersveiligheid en alternatieve vervoersmiddelen met de leerlingen, ouders en het personeel van de school.

Gefaseerde aanpak

Na een screening van deze voorstellen, plant het stadsbestuur een aantal verkeersmaatregelen in. Rekening houdende met de projecten groene speelruimte, bouw kinderopvang en bouw sporthal, worden deze opgesplitst in 3 verschillende fasen:

  1. Vanaf september 2020: een aantal maatregelen op korte termijn, vóór aanvang van de nieuwbouwprojecten.
  2. Tijdens de verbouwingswerken op de schoolsite: een aantal verkeersmaatregelen die de mobiliteit in goede banen moeten leiden.
  3. Vanaf 2022: enkele verkeersmaatregelen die op langere termijn kunnen ingepland worden.

De periode vóór en tijdens de werken laat toe om een aantal verkeersmaatregelen voorlopig al eens uit te testen. Nadien worden ze grondig geëvalueerd om ze daarna – mits gunstige evaluatie – definitief te maken. Hiervoor zullen we ons steeds baseren op de meningen en ervaringen van schoolgebruikers en de buurt.