Op korte termijn

maatregelen vanaf 1 september 2020

Accentueren van de schooltoegangen in de Brugsesteenweg en de Steenstraat

 • Groene accentkleuren op het wegdek maken de schoolomgeving duidelijker herkenbaar.
 • Extra brede zebrapaden (6 meter i.p.v. 3 meter).
 • Dankzij opvallende hekkens krijgen de oversteekplaatsen extra aandacht.
 • Aan weerszijden van de toegangen zijn ook accentpalen voorzien.
 • In de Brugsesteenweg is er vandaag reeds ledverlichting aanwezig die voldoende zichtbaarheid geeft. Aan de schooltoegang in de Steenstraat wordt dit onderzocht in samenwerking met Fluvius.

Aangepaste parkeerregeling

Vanaf september 2020 organiseren we het parkeren rond de school anders.

 • Ouders die hun kind met de wagen naar school brengen en/of ophalen, kunnen 30 min. gratis parkeren op de parking van AZ Delta (bereikbaar via Noordlaan en Brugsesteenweg). De uitrit via de Steenstraat is enkel nog in gebruik voor voetgangers. Zo kunnen ouders hun kinderen veilig vanaf de parking naar school brengen of ophalen.
 • Parkeren op het domein van de school is slechts mogelijk tijdens de uren van de voor- en naschoolse opvang.
  Bij aanvang en aan het einde van de school wordt het gebruik van parking AZ Delta vooropgesteld.
 • De huidige zoen- en vroemzone ter hoogte van de Brugsesteenweg is weggenomen. Er werden ter hoogte van de Brugsesteenweg drie kortparkeerplaatsen ingericht.
 • De schoolbus kreeg een nieuwe parkeerplaats nabij de toegang in de Steenstraat.

Proeftraject schoolstraat in de Steenstraat

Samen met de Stad Roeselare, de school, de ouderraad en de buurt werd er gezocht naar maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen. Eén van de maatregelen is het starten van een proefproject 'schoolstraat' vanaf september 2020.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat met een schoolingang, waar aan het begin en einde van de schooldag gedurende (ongeveer) een half uur geen gemotoriseerd verkeer door mag rijden. De straat is dan dus enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er is een uitzondering voor bewoners van het afgesloten gedeelte die hun straat willen uitrijden en voor hulpdiensten.

Waarom een schoolstraat?

De situatie aan de schoolpoort wordt vaak als onveilig ervaren. Dit komt door een wirwar aan automobilisten, fietsers en voetgangers. Als het onveilig aanvoelt, zijn ouders vaak verleid om hun kinderen toch met de auto naar school te brengen. Met een vicieuze cirkel tot gevolg.

 • Een schoolstraat zorgt ervoor dat de omgeving rond de schoolpoort rustiger en kindvriendelijker wordt.
 • Een schoolstraat stimuleert om vaker te voet of met de fiets naar school te komen, of om op afstand van de schoolpoort te parkeren.
 • De luchtkwaliteit wordt beter in de omgeving van de school! En dat komt iedereen ten goede. Zo’n kindvriendelijke schoolomgeving is dus ook een gezondere omgeving.

Concreet:

Vanaf september starten we met het proefproject voor een schoolstraat in de Steenstraat. Tijdens de proefperiode wordt de straat vanaf de Brugsesteenweg tot aan de Gitsestraat afgesloten bij aanvang en einde van de schooltijd.