Groene omgevingsaanleg Beitem

De nieuwe, gecentraliseerde groenzone wordt gezien als het centrum waarrond alle publieke gebouwen zich bevinden.

Om deze potentiële groenzone uit te breiden worden zowel het parochiaal centrum De Schakel als de aangrenzende pastorie tegen 1 september 2020 gesloopt. Ter voorbereiding worden alle huurovereenkomsten met De Schakel beëindigd op 15 juli 2020.

De slopingswerken en de ontharding van de bestaande grond moeten zorgen voor een polyvalente groene ruimte waar een breed publiek gebruik van kan maken. Het speelplein blijft behouden, maar wordt verplaatst naar een ander gedeelte op het domein. De aanwezige petanquebanen worden op vandaag niet meer gebruikt en over hun heraanleg is nog niets beslist. De start van de werken zijn voorzien in het najaar 2022 en zouden duren tot najaar 2023.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer ons