De Gouden Tuin

De Gouden Tuin

De Gouden Tuin is een gratis groen- en bebloemingswedstrijd voor de inwoners van Stad Roeselare. Het privé groen dat zichtbaar is vanaf de openbare weg vormt voor de stad een grote meerwaarde. Via die wedstrijd wil de stad de inwoners bedanken die meehelpen het straatbeeld op te fleuren. Tussen 1 juni en 30 juni komt de jury van De Gouden Tuin je voortuin keuren. Er wordt gelet op het onderhoud, de aanleg, de kleurenpracht, de uitgroei, de verscheidenheid en de originaliteit.Na de keuring krijg je een uitnodiging om de proclamatie bij te wonen en te ontdekken of je voortuin of gevel in de prijzen viel.

Schrijf je in via het formulier. Hier kan je alvast de kandidaten van vorig jaar bekijken

Blijf op de hoogte van het project via de facebookpagina.