Subsidie

Basissubsidie wijkinitiatieven

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 100 tot 350 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Je kan deze subsidie aanvragen van 1 november t.e.m. 31 december. De uitbetaling is voorzien eind februari.

Voorwaarden:

  • Er moeten twee initiatieven plaatsvinden in het afgelopen werkjaar vooraleer je beroep kan doen op deze subsidie.
  • Verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Neem zeker een kijkje op de website VZW Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Hier kan je gratis je vrijwilligers laten verzekeren per activiteit.
  • Apart rekeningnummer op naam van de wijkvereniging.
  • De activiteiten mogen geen commerciële belangen nastreven.
  • De activiteiten vinden plaats op Roeselaars grondgebied.
  • Alle promotiemateriaal en uitnodigingen moet het logo van stad Roeselare bevatten.
  • Aan de bezitters van een vrijetijdspas wordt een korting van 50% toegekend op lidgelden en ééndagsactiviteiten