Actieplan Oltegoare, niet alleen

Door te werken aan een zorgzame samenleving en verbondenheid te versterken, willen we eenzaamheid doorbreken.

Beluister hier het interview met Schepen Michèle Hostekint op Radio Bingo.

Ontdek hier het interview met Schepen Bart Wenes op Radio Bingo.

Waarom dit actieplan?

 • In Roeselare voelt 8% zich eenzaam
 • 7% van de Roeselarenaars geeft aan zich depressief te voelen
 • Meer dan de helft van alle Roeselaarse inwoners heeft geen wekelijks contact met familie, vrienden of buren.
  (Deze cijfers stemmen wel overeen met het gemiddelde van centrumsteden) (bron: Stadsmonitor 2017)

We merken dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem is in RSL. Eenzame mensen hebben vaak minder kansen, zijn minder betrokken en zijn minder gelukkig.

Er is daarom een behoefte om

 • mensen uit eenzaamheid te halen
 • om verschillende vormen van eenzaamheid te detecteren
 • en er een passend aanbod voor vinden.

Wat is het doel van het actieplan?

Het actieplan ‘Oltegoare, niet alleen’ geeft uitvoering aan engagementen uit het bestuursakkoord 2019-2024 en het relanceplan #VANRSL, zoals

 • Bestrijden van eenzaamheid.
  ​Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen is dit een prioritair thema.
 • Aandacht voor senioren, met o.a.
  • Een betere afstemming tussen hulpvragen en hulpaanbod (professioneel en vrijwillig)
  • Meer vrijwilligersbetrokkenheid in de buurt
  • Aandacht voor eenzaamheid

Het einddoel is dat iedereen graag in RSL woont, zich goed voelt en bijdraagt tot een warm RSL.

Samenlevingsplan Iedereen #VANRSL

Het actieplan ‘Oltegoare, niet alleen’ is een deelplan van het bredere samenlevingsplan ‘Iedereen #VANRSL’. Dit samenlevingsplan wil meer inclusie (iedereen hoort er bij) en meer verbondenheid tussen Roeselarenaars.

Iedereen #VANRSL heeft 6 leidende principes:

 1. Burgers actief betrekken bij het beleid van de stad
 2. Werken aan positieve beeldvorming
 3. Creëren van een toegankelijk aanbod
 4. Stimuleren van een warm onthaalbeleid
 5. Alle soorten van discriminatie (ongelijkheid) wegwerken
 6. Stimuleren van netwerk en sociale contacten

Het actieplan ‘Oltegoare, niet alleen’ geeft vorm aan het 6de principe en focust daarbij op 3 noden:

 • Het kleine ontmoeten versterken
 • Het buurtgericht weefsel versterken en zorgzaam maken.
 • Het netwerk en de sociale contacten bij jongeren verhogen.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Actieplan 'Oltegoare, niet alleen'599.14 KB

De werkgroep eenzaamheid is samengesteld uit medewerkers van Stad & OCMW Roeselare, ARhus, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, mobiele jongerenwerkers, de stuurgroep leeftijdsvriendelijke stad, VOC Opstap en Logo vzw.